HRBPsearch

HRBP auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa hyvinvoivien, osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden kautta. Toiminnan perusteena on liiketoimintalähtöinen henkilöstön johtaminen, strategiaan vahvasti linkittyvä henkilöstön kehittäminen, terveyden johtaminen sekä henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden mittaaminen ja vaikuttavuuden arviointi.