Henkilöstön johtaminen > Asiantuntijapalvelutsearch

Henkilöstöjohtamisen asiantuntijapalveluilla mitattavissa olevaa tehoa ja tuottavuutta yrityksellesi

 

Skenaario ja strategiatyö

Yrityksen toiminnan suunnittelu erityisesti henkilöstönäkökulmasta lähtien skenaario- ja strategiatyöskentelystä. Näiden suunnitelmien muuttaminen strategisiksi tavoitteiksi ja jalkauttaminen organisaatioon.

 • Tulevaisuuden eri liiketoimintaskenaarioiden identifiointi
 • Strategisten painopistealueiden valinta
 • Strategiasta konkreettisiksi tavoitteiksi
 • Strategian jalkauttaminen organisaatioon
 • Strategiset mittarit

Organisaatiomuutokset

Organisaatiomuutokset vaativat aina muutoksen johtamista ja henkilöstönäkökulman huomiointia riippumatta siitä onko kyse liikkeenluovutuksesta, julkisten organisaatioiden yhtiöittämisestä, kasvun haasteista tai muusta toiminnan kehittämisestä. Asiantuntijapalvelumme avulla saat oikeat valmiudet ja työkalut muutoksen suunnitteluun, muutoksen johtamiseen ja toimeenpanoon.

Henkilöstöjohtamisen prosessit

Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen ja jalkauttaminen organisaatiossa lähtee usein liikkeelle prosessien ja toimintamallien nykytilan analysoinnista ja kehityssuunnitelman rakentamisesta. Henkilöstöjohtamisen prosessit voivat pitää sisällään esimerkiksi:

 • Henkilöstökäsikirjan ja esimiestyön oppaan laatiminen
 • Rekrytointi- ja resurssointiprosessien kehittäminen
 • Osaamiskartoitusten ja koulutusohjelmien rakentaminen
 • Kehityskeskustelujen ja tavoitteiden jalkauttamisen kehittäminen
 • Ura- ja seuraajasuunnittelu
 • Motivoiva palkitseminen

Terveyden johtaminen

Nykytila-analyysillä tietoa yrityksen terveyden johtamisen tilasta sekä käytännön ohjeita kuinka terveysinvestointien vaikuttavuutta voidaan mitata ja parantaa.