Terveyden johtaminen > Fysiovalmennussearch

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat yli kolmasosan yritysten keskimääräisistä sairauspoissaoloista. Fysiovalmennuksella painopiste on perinteisen fysioterapian sijaan yksilön omassa aktiivisessa roolissa oman fyysisen terveytensä parantamiseksi. Valmennuksen aikana kartoitetaan valmennettavan yksilökohtaiset tarpeet ja liikuntaa rajoittavat tekijät sekä suunnitellaan valmennettavalle henkilökohtainen valmennusohjelma, jota toteutetaan yhdessä valmentajan kanssa. Valmentajamme ovat koulutukseltaan sekä fysioterapeutteja että personal trainereitä ja kokeneita valmentajia.