Terveyden johtaminen > Mielenterveyden yksilövalmennussearch

Keskimäärin viidesosa yritysten sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyden häiriöistä. Nämä sairauspoissaolot ovat tyypillisesti pitkiä ja keskittyvät vain murto-osalle työntekijöistä. Mielenterveyden häiriöistä aiheutuvat sairauspoissaolot myös ennakoivat työkyvyttömyyseläkkeitä, sillä tällä hetkellä jo ylivoimaisesti suurin osa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyden häiriöiden perusteella. Mielenterveyden valmennus on mielenterveyden ammattilaisten johdolla tehtävää yksilövalmennusta, jossa pyritään antamaan yksilölle työkaluja oman mielenterveyden kohentamiseksi ja terveyden edistämiseksi. Valmennus koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, joista saadaan myös palaute organisaatiolle siellä tarvittavista muutoksista.

Varhainen tuki

Mielenterveyden häiriöihin on tärkeää saada tukea ja apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palvelumme avulla yritys voi tarjota työntekijälleen ammattiapua heti sairauden ensi vaiheissa. Ensimmäinen mielenterveyssyistä myönnetty sairausloma on työnantajalle viimeistään havahtumisen paikka ja mahdollisuus lähteä tukemaan aktiivisesti työntekijän työkyvyn palauttamista. 80 % pitkillä mielenterveydellisistä syistä johtuvilla sairauslomilla olleista työntekijöistä uskoi, että työnantaja olisi voinut vaikuttaa työkyvyttömyyden syntyyn (Joensuu et al).

 Palvelumme on mielenterveyden ammattilaisen ohjaamaa yksilövalmennusta, jossa keskusteluiden ja harjoitusten avulla pyritään löytämään mielenterveyttä heikentäviä ja vahvistavia asioita sekä hakemaan ratkaisuita, joiden avulla työkykyä voidaan palauttaa. Yksilövalmennus tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti hänelle sopivassa ympäristössä (kotona, tiloissamme, ulkona) ja hänelle sopivassa aikataulussa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja asiakas itse raportoi työnantajalleen niistä valmennuksessa käytettävien lomakkeiden avulla.

 

Pysyvän työkyvyttömyyden uhatessa

Aina apua ei ole ollut saatavilla heti tai työkyvyttömyys mielenterveyssyistä on jostain muusta syystä pitkittynyt. Tarjoamme myös pysyvän työkyvyttömyysuhan alla oleville työntekijöille mielenterveysvalmentajan palveluita sekä moniammatillisen tiimimme avulla muita työelämään palaamisen työkaluja. Ammatinvalintapsykologimme pystyy kartoittamaan tarvittaessa myös nykyisen työn ulkopuolisia mahdollisuuksia henkilön kanssa ja auttamaan uusien urien löytämistä.

Yritystä voimme tukea myös juridisesta näkökulmasta ymmärtämään mitkä yrityksen mahdollisuudet ja velvollisuudet ovat työntekijän pitkittyneessä työkyvyttömyystilanteessa.

Sopimusvuori