Terveyden johtaminen > Nykytila-analyysisearch

Terveysjohtamisen nykytila-analyysin avulla selvitetään yrityksen tämän hetken tilanne terveyden eri osa-alueiden kustannuksista ja nykyisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Analyysin avulla päästään kartoittamaan yrityksen säästöpotentiaali terveyskustannuksista sekä ennaltaehkäisemään tulevia terveysriskejä. Nykytila-analyysin pohjalta tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma terveysjohtamisen kehittämiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.