Terveyden johtaminen > Oman terveyden johtaminen työntekijöillesearch

Työntekijöiden ryhmävalmennus sisältää 2-4 tuntia kestävän koosteen terveyden kokonaiskuvasta, eri sairauksien riskitekijöistä, terveyden edistämisestä ja omien varomerkkien ymmärtämisestä. Valmennuksen aikana jokainen osallistuja laatii oman terveytensä johtamisen toimintasuunnitelman.