Terveyden johtaminen > Terveyden johtamisen esimiesvalmennussearch

Esimiesvalmennuksessa keskitytään terveyden kokonaiskuvan ymmärtämiseen sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta. Valmennuksessa käydään läpi eri sairauksien riskitekijöitä erityisesti työympäristön näkökulmasta sekä esimiehen velvollisuudet ja mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Valmennuksessa harjoitellaan varhaisen tuen mallin toimivaa käyttöä , sairauspoissaolojen hallintaa sekä töihin paluun edistämistä.