Henkilöstön johtaminen > Valmennuksetsearch

IHMISTEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISELLÄ MERKITTÄVÄÄ TULOSPARANNUSTA

Hyvin johdetussa työympäristössä työntekijät sairastavat vähemmän, vaihtuvuus on pienempää ja tuottavuus vastaavasti korkeampaa. Esimiesten ja tukitoimintojen aika ei kulu sijaisten ja uusien rekrytointien kanssa vaan aika pystytään käyttämään työntekijöiden kehittämiseen ja työn tukemiseen.

Ihmisten johtaminen on taito, jota on mahdollista ja kannattavaa kehittää. HRBP:n kaikissa valmennuksissa osallistujat asettavat itselleen kehittymistavoitteet yhdessä organisaationsa kanssa sekä arvioivat tapahtunutta kehitystä valmentajan avustuksella. Haluamme näin varmistaa valmennuksen vaikuttavuuden työpaikalle ja organisaation tuloksellisuuteen asti.

HRBP tarjoaa valmennuksia henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla sekä yrityksen sisäisinä ja yksilöllisesti räätälöityinä ratkaisuina että yleisinä valmennuksina.

 

Johdon valmennukset

 • Proaktiivinen tulevaisuuden haasteiden ennakointi ja strategialähtöinen suunnittelu
 • Tehokas johtoryhmätyöskentely
 • Johdon coaching
 • Strategian jalkauttaminen
 • Ihmisten johtaminen osana johtoryhmätyöskentelyä
 • Terveyden johtaminen osana strategista johtamista

Esimiesvalmennukset

 • Esimiestyön valmiudet esimiestyöhön siirtyville asiantuntijoille
 • Ihmisten ja tiimien johtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Suorituksen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Itsensä johtaminen
 • Terveyden johtaminen
 • Työsuhdeasioiden keskeinen lainsäädäntö

Valmennukset HR ammattilaisille/asiantuntijoille

 • Liiketoimintalähtöinen HR
 • HR muutoksen toteuttajana
 • Henkilöstöjohtamisen mittarit
 • Terveysinvestointien vaikuttavuuden arviointi

Työntekijöille

 • Oman terveyden johtaminen
 • Yksilövalmennukset (fysiovalmennus ja mielenterveyden valmennus)